Menu

'Spuit 41' terug in Voorschoten

10-09-2009

Op 1 september jl. hebben enthousiaste Voorschotense brandweermannen een oude brandweerauto gekocht die in de periode van 1941 tot en met 1978 dienst heeft gedaan in Voorschoten. Het betreft een oude Ford V8 uit het bouwjaar 1935. In de periode 1935 – 1941 was dit voertuig een vuilniswagen van de gemeente Voorschoten.

Op 7 mei 1941 heeft de gemeente de brandweerwagen gekocht voor fl. 15.591,75. Met zijn 8 cylinders bereikt dit snelheidsmonster zo’n 80 km/u. Groot is het aantal zitplaatsen. Is dat tegenwoordig 7, toen was er plaats voor 9 man. In september 1941 is de brandweerwagen afgeleverd met het provinciale kenteken H Z 70071. Later is dit omgezet naar een kenteken van de huidige norm in NJ-13-58 en deze bevind zich nog steeds op de auto. Verhalen van oud brandweermannen leert dat in 1978 de laatste brand is geblust met dit voertuig op de Papelaan.

Via de mail werd de brandweer afgelopen zomer gewezen op het feit dat dit voertuig via Marktplaats te koop werd aangeboden. Het voertuig stond in de gemeente Rijen(NB) bij een trainingscentrum in First Aid en Fire training. De eigenaar heeft het voertuig 3 jaar in bezit gehad maar geen tijd gevonden om de auto op te knappen. De bedoeling was om er promotieactiviteiten mee te doen.

Afgelopen weekend is de brandweerwagen per vrachtwagen naar Voorschoten gehaald. De brandweerwagen is grotendeels in originele staat maar moet nodig gerestaureerd worden. Dit gaat gedaan worden door (oud)brandweermensen en deskundige burgers. Speciaal hiervoor wordt de stichting ‘Spuit 41' Voorschoten opgericht. De aanschaf en restauratie worden geschat op € 20.000,= en de stichting hoopt dit geld via sponsors en donateurs binnen te halen.

Wilt u bijdragen aan de restauratie dan kan dat op ING rekening 4212758 t.n.v stichting ‘Spuit 41’ Voorschoten. Zodra de brandweerauto gerestaureerd is kunnen particulieren en bedrijven tegen vergoeding de auto inclusief chauffeur boeken voor allerlei activiteiten.