Menu

Voorschoten gaat brandweermateriaal uitbreiden

20-09-2010

Voor een spoedeischende vergadering was de raad van Voorschoten bijeengeroepen. In behandeling werd gebracht de wenschelijkheid van uitbreiding der reddingsmiddelen van de brandweer. In de vorige ritting was dit punt reeds besproken, maar aangezien in het college van B. en W. geen eenstemmigheid bestond, wenschten B. en W. een uitspraak van den raad.

Daar de nieuwe vuilnisauto binnenkort, wegens benzinegebrek, niet meer gebruikt kan worden, had men bedacht het bovenstuk te verwijderen en het chassis voor een auto-draailadder te gebruiken. De kosten voor de aanschaffing van een auto-draailadder zouden bedragen exclusief chassis en omzetbelasting 4320,= en de aanschaffing van een tweewielige mechanische ladder, exclusief omzetbelasting 2850,=.

Met zes tegen vier stemmen heeft de Raad, alvorens te stemmen pro of contra de verbouwing van de vuilnisauto, besloten de reddingsmiddelen voor de brandweer uit te breiden. De volgende stemming betrof de aanschaffing van een tweewielige ladder of een auto-draailadder. Met 7 tegen 3 stemmen werd besloten tot aanschaffing van een tweewieligen wagen.

BRON: archief KB, Het Vaderland 14 oktober 1940.