Menu

Watersportvereniging Voorschoten steunt 'Spuit 41'

31-10-2010

In het kader van het 35-jarig jubileum van de Watersportverenging Voorschoten (WVV) ondersteunt de vereniging de restauratie van de Spuit 41. Een project dat door vrijwilligers van de Voorschotense brandweer wordt gerealiseerd. Hierbij voelen we de verbondenheid. Immers 35 jaar geleden hebben vrijwilligers aan de basis gestaan van onze vereniging door het aanleggen van ruim 200 steigers in de wateren van Voorschoten.
Om deze reden heeft namens de watersport voorzitter Rob Kriek een cheque van € 500,-- overhandigd aan secretaris Jos van den Berg en zijn mede restaurateurs. De stichting was dan ook zeer verrast dat de watersportvereniging aan het begin van de zomervakantie een donatie in het vooruitzicht stelde. Dit kwam mede door de publiciteit via de media die de stichting in maart heeft opgestart, om sponsorgeld binnen te krijgen.

Locatie voor de overhandiging was uiteraard bij ‘Spuit 41’ zelf, aan de Roucooplaan. Een delegatie van de watersportvereniging kon dan ook gelijk een kijkje nemen en direct zien waar en hoe het geld besteed gaat worden. De secretaris verzekerde de watersportvereniging dat het geld goed besteed gaat worden. De watersportvereniging werd opgericht met het doel ‘het bevorderen van de watersport in het algemeen en in het bijzonder de bevordering van de watersport in Voorschoten, zulks in de ruimste zin.

Met name het bereikbaar maken van de watersport voor een brede doelgroep vinden wij belangrijk. Wij beheren en verhuren de steigers aan onze leden. Momenteel hebben we circa 80 leden op de wachtlijst staan die graag in aanmerking komen voor een steiger.

Met een gemiddelde wachttijd van 2 a 3 jaar is er sprake van een groot tekort aan steigers. Er is dus dringend behoefte aan meer ligplaatsen. Nu het plan Allemansgeest langzamerhand in een eindfase is beland zou het natuurlijk geweldig zijn indien de Gemeente voorzieningen voor meer ligplaatsen zou treffen in bv de ‘Sloot van Leeuwen’. Niet alleen zouden daarmee zou een aantal problemen voor de watersportvereniging worden opgelost, ook zou een groot aantal waterssportliefhebbers daarmee enorm worden geholpen.

De Gemeente draagt de watersport een warm hart toe. Dit blijkt uit het feit dat zij actief participeert in de organisatie van de Vlietdagen. Een geslaagd evenement dat afgelopen september heeft plaatsgevonden.

Over uitbreiding van het aantal steigers zijn we al langere tijd in gesprek met de Gemeente. Echter het heeft nog niet geleid tot concrete afspraken. We hebben er vertrouwen in dat dit binnen afzienbare tijd wel het geval zal zijn. P>