Menu

Uitreiking hoofdprijs

08-12-2010
Afgelopen maandagavond was er de mogelijkheid voor de prijswinnaars, die nog niet in het bezit waren gekomen van hun prijs, om deze op te halen bij de te restaureren Spuit. Dat werd dan ook door diverse winnaars gedaan. Zo ook de hoofdprijs winnares kwam haar prijs op halen die door de voorzitter van de stichting, Kees Paridon, werd uitgereikt. De gelukkige was geen onbekende voor ons want het was de moeder van onze ‘brandweertimmerman’ Willem. Slechts 4 loten had ze gekocht en dan zo’n prijs winnen.

Dat het lot van deze loterij in de familie goed gezind was bleek vorige week al bij de trekking. Wat was ik blij dat ik niet zelf de trekking heb verricht maar dit door een notaris heb laten doen, waarvoor nog dank.
Veel brandweermensen hebben loten verkocht maar sommigen hadden ook zelf goed ingeslagen. Dan denk je: “Ik heb vast wel prijs”. Niets is minder waar. Twee brandweermannen, Martin en Willem, hadden nagenoeg evenveel loten gekocht, zo’n 75. De een had 13 prijzen en de ander geen. Van steken, vals spelen of oplichting was geen sprake want alle verkochte loten zaten er echt in. Immers waren er prijzen wel gevallen bij de verkochte loten van de brandweerman die zelf niets had.

Dan nog even op de avond van de trekking. Iedereen had scherp op gelet of de ‘grotere’ prijzen misschien wel op hun lot vielen. Later bleek dat dit niet voor niets geweest was want brandweerman Sef had toch echt zijn lotnummer gehoord bij de digitale camera terwijl de notaris op de lijst er een 1 voor had staan. Gelukkig waren alle getrokken nummers bewaard en werden ze nagekeken en wat bleek …… Sef had gelijk. Zodoende werd hij na een diepe teleurstelling toch nog blij gestemd.

Ook de fiets bleek in de familie van twee brandweermannen gevallen te zijn. De schoonmoeder van Leo en Kees was de winnaar geworden.
Niet alleen deze prijzen gingen die avond mee maar bijna de helft van alle prijzen is in de families van brandweermensen gevallen of verkocht aan bekenden van hen. De rest is zoals eerder gemeld op te halen bij ‘Spuit 41’ op genoemde data en tijden.

Al met al kan de stichting terug kijken op een intensieve periode waarin dit alles geregeld moest en kon worden en de behaalde winst. Ik ben er zeker van dat het geld een goede bestemming krijgt in dit fantastische project.