Menu

Oprichting stichting historisch brandweer materieel Hollands-Midden een feit

12-11-2011

Vandaag, 12 november 2011, was het zo ver dat de stichting Historisch Brandweer Materiaal (kortweg SHBHM) is opgericht. Na vele maanden van voorbereiding door de werkgroep historisch erfgoed, waar in de loop der tijd ook vele enthousiaste brandweerlieden met historisch materiaal in bezit, kwam er een eind aan hun werkzaamheden. Locatie van de officiele oprichting was Ter Aar bij notariskantoor Kroes & Partners.

Vanuit Voorschoten namen wij als stichting de ‘blauwe Spuit’ uit 1883 mee. Deze Spuit is 18 jaar geleden volledig gerestaureerd door oud vrijwilligers. De koperen bak werd opgeknapt, het houtwerk geschuurd en gelakt, de pomp weer werkend gemaakt, kortom een flinke opknapbeurt zeg maar.
In Ter Aar aangekomen bij de kazerne stond er een oude Scania die in Zweden ooit dienst heeft gedaan. Later sloten er nog meer oude voertuigen aan uit Noordwijk, Woubrugge, Zevenhoven, Boskoop, Leiderdorp en Nieuwerkerk aan de IJssel. Als laatste kwam de getrokken brandspuit uit Bergambacht aan. Speciaal hiervoor was een paard geregeld in Ter Aar. Alles bij elkaar staand was het een prachtig gezicht.

Voordat men naar de notaris vertrok, hield de regionale commandant Henk Meijer, een korte toespraak. Hierin prees hij de inzet van de werkgroep historisch erfgoed. Helaas kon de beschermheer van de stichting, burgemeester Kats van de gemeente Zuidplas, niet aanwezig zijn in verband met verplichtingen. Wel had hij een videoboodschap ingesproken waarin hij vertelde vereerd te zijn met zijn benoeming. Ook gaf hij aan zich in te zetten voor het behoud van het historisch materieel in Hollands-Midden.

Vervolgens trok men in optocht door Ter Aar waarbij de regionale commandant Henk Meijer de kartrekker was. Samen met de leden van de werkgroep historisch erfgoed toog men naar de notaris waar de officiële handelingen verricht zouden worden.
Eenmaal ter plaatse was het parkeerterrein naast het kantoor bijna te klein voor alle voertuigen. De door het paard getrokken brandspuit stelde zich op langs de waterkant om in korte tijd water te halen waarbij Henk Meijer de spuit hanteerde.

Hierop volgde het ‘voorlezen’ van de oprichtingsakte in het openbaar waarbij het aanwezige historisch materieel als achtergrond diende. Na voorlezing werd de akte ondertekend door het kersverse bestuur Jan Kranenburg (voorzitter), Ron van de Geest (secretaris), Iris Lafeber (penningmeester), Fred Schilthuizen en Hans Zuidijk (beiden algemeen lid).

In optocht ging men, nu onderleiding van het nieuwe stichtingsbestuur, terug naar de kazerne van Ter Aar alwaar onder genoot van een hapje en een drankje de oprichting gevierd werd. Henk Meijer dankte de werkgroep voor al het voorbereidende werk en de inzet om de oprichting tot stand te brengen. Voor hem was dit een van de zichtbaarste ontwikkelingen binnen zijn Veiligheidsregio en is daar zeer content mee.
De werkgroep dankte op haar beurt nog Angelique de Regt die vanuit de regio veel werk heeft verzet voor de oprichting van de stichting.