Menu

Motorspuit aanhanger naar 'nieuwe' lokatie

26-12-2013

Zoals velen waarschijnlijk nog weten hebben wij enkele jaren geleden, in augustus 2011 om precies te zijn, een motorspuit aanhanger (MSA) geschonken gekregen van de firma van der Valk. Dit exemplaar stond bij een vestiging in Hengelo was eigenlijk gedoemd om tot schroot te eindigen.
Tot dat wij als stichting 'Spuit 41' er lucht van kregen en deze MSA naar Voorschoten wilde halen. Dat doe je niet zo maar en eventjes daar gaat wat onderhandeling aan vooraf.

Er was genoeg reden om de MSA binnen te halen zeg maar. De oorsprong van de MSA ligt bij de Zilverfabriek Voorschoten. U weet wel dat prachtige pand aan de Leidseweg. In het verleden verwerkte men daar grondstoffen tot mooie producten als bestek en dergelijke. Het brandgevaar in de fabriek was zeer zeker aanwezig en men heeft destijds, bij ons onbekend wanneer precies, een eigen MSA aangeschaft en een bedrijfsbrandweer ingesteld.

Nadat de MSA in Voorschoten gearriveerd was heeft deze enige tijd in dezelfde hal als waar 'Spuit 41' gerestaureerd werd gestaan en daarna in de kazerne van Voorschoten. Zo'n verweerde aanhanger is natuurlijk geen gezicht en werd er door de stichting gezocht naar een ruimte waar we de MSA konden gaan restaureren. Die is inmiddels gevonden in Leiden en op maandag 23 december is hij daar naar overgebracht. Op bijgevoegde foto's ziet u een kleine impressie.

De komende maanden zal net als bij 'Spuit 41' een plan de campagne gemaakt worden en begonnen worden met de restauratie.

Net als bij 'Spuit 41' zijn donaties en giften welkom op onze nieuwe IBAN-nummer NL95 INGB00047382. Alvast dank daarvoor.

Middels de website zullen wij u ook net als bij 'Spuit 41' via de website op de hoogte houden van de vorderingen van de restauratie.