Menu

Dag van de brandweergeschiedenis

15-03-2015

Rode brandweerauto's op een 'static show' voor Raadhuis de Paauw, een grote informatiemarkt in de spiegelzaal en tenslotte vier lezingen in de raadszaal, de Dag van de brandweergeschiedenis werd uitgebreid en feestelijk gevierd in Wassenaar.
Coördinator Kees Plaisier van het Wassenaarse brandweer museum had met zijn medeorganisatoren echt weer alles uit de kast getrokken om zijn passie, hobby en missie weer onder de aandacht van een groot publiek te kunnen brengen.

Brandweervoertuigen uit de vorige eeuw, waaronder exemplaren van bedrijfsbrandweer uit de regio, stonden in groten getale opgesteld voor Wassenaars Raadhuis De Paauw. Een belangrijke plek is daarbij ingeruimd voor fabrikant Magirus, nagenoeg ieder brandweerkorps in Nederland heeft wel met een blusvoertuig van deze fabrikant gewerkt. De vele brandweerauto’s die afgelopen zaterdag te zien waren worden met heel veel aandacht en belangeloze inzet door vrijwilligers geconserveerd en rijdend gehouden. Het resultaat mocht dan ook gezien worden op 7 maart.

Binnen in de Spiegelzaal waren foto’s en tekstborden te zien en vele informatiebrochures verkrijgbaar voor alle belangstellenden. Voor de jeugdigen onder het bezoekend publiek waren er heel veel soorten brandweerautootjes verkrijgbaar, van ijzer tot kunststof en van klassiek tot gewoon modern, naast ander soort speelgoed.

In de raadszaal vonden tussen half twee en drie uur vier lezingen en presentaties plaats. Als eerste sprak Johan Postma (Netwerk brandweergeschiedenis) over het nut en belang van de brandweerhistorie.
Daarna presenteerde gaf een viertal sprekers hun visie op wat nu de ‘Brandweercanon’ is en wat daarmee bereikt kan worden. Namens het NBCD (Nationaal brandweer documentatiecentrum) vertelde Bianca van Haasteren over het vele materiaal, jaarverslagen, boeken en tijdschriften, foto’s en (bouw-)tekeningen en nog veel meer, dat bij het NBDC is opgeslagen en toegankelijk gemaakt.
Van Herculesramp tot Brandweermonument, voor achtergrond, documentatie en (foto-)informatie kan heel Nederland een beroep op dit centrum. Als laatste spreker bood Peter Snellen een inkijkje in de wereld van de werkgroep Brandweerhistorie (WBH). Met een bestuur, een redactiegroep en overige vrijwilligers onderneemt de WBH veel op het gebied van kortlopende en meerjarige projecten.

Boeken over diverse deelaspecten van de brandweerwereld en publicaties in tijdschriften zorgen steeds meer voor ontsluiting van wat nog onbekend of deels bekend is voor het Nederlands publiek. Coördinator Kees Plaisier dankte na afloop de sprekers hartelijk en bood allen een flesje schelvispekel aan. Deze Open dag van de Brandweergeschiedenis werd afgesloten met een (fris-)drankje voor inwendige brandjes.

Klik HIER voor een filmverslag van de Dag van de bradnweergeschiedenis.

Bron: week11, deWassenaarsekrant.nl