Menu

Opmerkelijk veel claims van schade door brand

22-11-2017

In Zoetermeer werden vorig jaar ruim twee keer zoveel brandschades geclaimd als in steden als Delft en Den Haag. Met 13,5 schademeldingen per duizend inwoners staat Zoetermeer op plek 7 in de brandschade top 10 van grotere gemeenten.
Dat blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden die het Verbond van Verzekeraars en de Brandweer Nederland gisteren publiceerden.

Het aantal verzekeringsclaims na een brand steeg in Zoetermeer met 4,6 procent ten opzichte van 2015, terwijl dat in Delft en Den Haag juist een procent daalde tot 6,1 claims per duizend huishoudens. Het gemiddelde in Zuid-Holland daalde met 1,6 procent tot 10,1 op de duizend huishoudens.

Het aantal brandschadeclaims in dichtbevolkte gebieden is juist doorgaans laag, schrijft de Risicomonitor. Amsterdam staat van alle steden dan ook onderaan de lijst met 3,8 claims per duizend inwoners. In koploper Zwolle telden de verzekeraars 19,9 claims per duizend huishoudens. In de monitor wordt alleen gekeken naar het aantal brandschadeclaims in gemeenten met minstens 50 duizend huishoudens.

Volgens de opstellers van de monitor komen rond de jaarwisseling de meeste claims binnen. Dat kan te maken hebben met vuurwerk. Overigens wordt de brandweer lang niet bij elke gemelde brandclaim ingezet. Vaak gaat het ook om kleine brand- of schroeischade.

BRON: AD.nl, 8 november 2017