Menu

D66 Voorschoten: Samenwerken, maar niet per se met Wassenaar

30-12-2017

VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten moet de samenwerking gaan zoeken met de regio. Maar dat hóeft niet Wassenaar te zijn; het liefst juist een gemeente of gemeenten uit de Leidse regio. En niet voordat de inwoners daarbij zijn betrokken. Dat staat in het verkiezingsprogramma van D66 in Voorschoten. De keuze voor samenwerking is een koerswijziging, want D66 in Voorschoten pleitte in het verleden juist voor terughoudend op dit gebied.

Maar volgens lijsttrekker Adriaan Andringa kan Voorschoten niet anders. 'Grote uitdagingen zoals de energietransitie, bereikbaarheid of de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, kan Voorschoten niet alleen oppakken. Dat vraagt om samenwerking met buurgemeenten.'

Hij en de nummer vier op de lijst, Jolien Schroot, wijzen er ook op dat er in Voorschoten op dit moment sprake is van een enorme 'bestuurlijke spaghetti' waar met een serieuze samenwerking met andere gemeenten ook een einde aan moet komen.

Neem alleen al de zorg. 'Op dit moment hebben we onze sociale dienst georganiseerd met Leidschendam-Voorburg, de maatschappelijke ondersteuning met Wassenaar, de jeugdhulp met Den Haag en het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling met Leiden. Dat maakt het te ingewikkeld voor gezinnen en hulpverleners om snel de juiste hulp in te schakelen.' En de brandweer van Voorschoten zelf rukt slechts uit voor incidenten in de ene helft van het dorp. Als er alarm wordt geslagen aan de andere kant van de Tolstraat, komen de wagens uit Leiden.

Aan dat soort dingen moet een einde komen, als het aan D66 Voorschoten ligt. Essentieel daarbij is dat de inwoners een rol krijgen. 'We moeten de bevolking erbij betrekken en sámen plannen maken. Ik als geboren Voorschotense heb ook als eerste reflex dat we niet moeten gaan samenwerken, maar de vraag is of dat wel houdbaar is,' aldus Schroot. Andringa voegt daaraan toe dat besluiten 'altijd transparant en democratisch' moeten worden genomen.

Die samenwerking met de inwoners moet ook worden gezocht op andere gebieden. Zo staat Voorschoten voor de grote opdracht fors te bezuinigen. Onvermijdelijk, vindt ook D66. Maar voorstellen om bijvoorbeeld het zwembad dicht te gooien of keihard te bezuinigen op onderhoud van sportvelden, stuit op meer weerstand bij de sociaal-liberalen.

In het dorp klinken oproepen om het verenigingsleven te ontzien. D66 ziet daar wel mogelijkheden voor. Een alternatief is bezuinigen op de openbare ruimte. Of veel meer de samenwerking zoeken met de organisaties in de gemeente en die taken laten overnemen, zonder ze te 'kapot te bezuinigen'. De lijsttrekker: 'Als D66 zijn we er van overtuigd dat het zwembad open kan en moet blijven.'

BRON: Omroepwest.nl, 28 november 2017