Menu

Welkom op de website van brandweermuseum Voorschoten

Het brandweermuseum Voorschoten vindt zijn oorsprong in 2009. Toen werd door een club enthousiaste brandweermannen de Ford autospuit terug gekocht van een ondernemer in Rijen. Daarvoor had de autospuit diverse omzwervingen gemaakt via Voorschoten, Leidschendam, Den Haag en Rijen dus.

Op 24 september 2009 werd de Stichting ‘Spuit 41’ Voorschoten opgericht. Doelstelling was om de autospuit in zijn geheel te restaureren en in dusdanige goede en originele staat terug te brengen dat hij veilig de openbare weg op kon. Diverse lokale ondernemers hebben ons gedurende de restauratie van 2,5 jaar en 2250 manuren, onderdak geboden.

De stichting ‘Spuit 41’ Voorschoten en het brandweermuseum Voorschoten wordt gerund door alleen vrijwilligers bestaande uit oud brandweerlieden en enthousiaste kennissen. Het bestuur is zeer blij om met zulke mensen te mogen werken.

Het tentoongestelde geeft een beeld van de brandbestrijding en hulpverlening door de jaren heen. Zo zijn er leren emmers en helmen uit begin 1900 en 2 handpompen uit 1883.