Stichting 'Spuit 41' Voorschoten

Zoeken

Nieuwsoverzicht brandweer Voorschoten (verleden)

VOORSCHOTEN GEMEENTERAAD

20-09-2010
Maandagavond vergaderde de raad onder leiding van burgemeester E. Vernède.
Lees verder ...

Gemeenteraad van Voorschoten Voor aanschaffing autodraailadder f 3000,= beschikbaar gesteld

20-09-2010
In den gemeenteraad van Voorschoten kwam het voorstel van de veel omstreden autodraai-ladder voor de brandweer aan de orde.
Lees verder ...

Voorschoten gaat brandweermateriaal uitbreiden

20-09-2010
Voor een spoedeischende vergadering was de raad van Voorschoten bijeengeroepen. In behandeling werd gebracht de wenschelijkheid van uitbreiding der reddingsmiddelen van de brandweer. In de vorige ritting was dit punt reeds besproken, maar aangezien in het college van B. en W.
Lees verder ...

Moeilijk blusschingswerk

20-09-2010
De strenge vorst bemoeilijkte in 1929 het blusschingswerk, thans was het heerlijk zomerweer, waarbij kwam, dat er zoo góéd als geen wind stond.
Lees verder ...

Reorganisatie brandweer

20-09-2010
Op verzoek van den raad heeft de Zuid Hollandsche Provinciale brandweerbond een rapport uitgebracht omtrent de organisatie van de plaatselijke brandweer. Blijkens dat rapport zijn er blj de brandweer verschillende zaken die verbetering behoeven.
Lees verder ...

Geen auto-ladder voor de brandweer

20-09-2010
In de vergadering van den gemeenteraad te Voorschoten werd allereerst in stemming ge» bracht het voorstel van B en W. tot aanschafling van een autoladder voor de brandweer. In een vorige vergadering hadden de stemmen gestaakt, nadat daarvoor in een vergadering bet voorstel was verworpen.
Lees verder ...

Hulde aan de brandweer

20-09-2010

Het personeel van de brandweer, dat bij den stadhuisbrand te Leiden is behulpzaam geweest, heeft van het gemeentebestuur te Leiden een schriftelijke dankbetuiging ontvangen, benevens een bronzen legpenning, vervaardigd bij de Koninklijke Begeer te Voorschoten.

De legpenning geeft aan de cen<* zijde den gevel van het voormalig stadhuis te zien en aan de andere zijde het wapen van Leiden, met de woorden:

„Een goede Buur
Beproefd door Vuur".
'

BRON: archief KB, Het Vaderland 3 januari 1930

Lees verder ...

REORGANISATIE VER BRANDWEER TE VOORSCHOTEN

20-09-2010
De reorganisatie van de brandweer te Voorschoten is bijna voltooid. Het brandweercorps ondergaat een algeheele verandering. B. en W. hebben ontslag verleend aan den opperbrandmeester D. J. Brinks, den commandant van de motorspuit A. J. Turlon, en de res. brandmeesters W. Meijer, J. W.
Lees verder ...

Miljoenen schade door felle branden bij Sikkens

29-09-2008
Op vrijdagmorgen op 8 maart 1968 omstreeks 08.00 uur, net als iedere morgen om die tijd begint de stroom personeel binnen te komen. Er wordt geconstateerd dat er brand is, maar praktisch niemand laat zich daardoor weeerhouden aan 't werk te gaan.
Lees verder ...

Uit het archief van een Voorschotense brandweerman.

06-07-2008
De heer Frans Oorschot, zoon van een overleden oud brandweer vrijwilliger genaamd W.J. Oorschot (Wim), mailde mij (de webmaster) enige tijd geleden of ik interesse had in oude foto’s over de brandweer van Voorschoten.
Lees verder ...
 • Van Rijs
 • Hameetman verzekeringen
 • Toncar
 • Notaris Pérez
 • RoyalPrint
 • Heijmans
 • Valk Hotel De Gouden Leeuw
 • Auto Schilthuizen
 • Freek van Os
 • Gebr. de Graaff Trappenmakers
 • Hema
 • Watersportvereniging Voorschoten
 • De Kock Raamfolie
 • Snackbar Centrum
 • Het Wapen van Voorschoten
 • Ziegler
 • Pretec Precisietechniek
 • Rotary Club Voorschoten-Leidschendam
 • G.J. Kriek
 • Klink Car Cleaning